Wednesday, June 18, 2014

Toyota and Other Laughables


Toyota

Q: Kung awto, Toyota. Unsa man kung eroplano? Ug unsa man pud kung barko?
A: Kung eroplano, Tohangin. Kung barko, Todagat.

Crispy Pata

Q: Unsay gipangutana sa crispy pata sa laing crispy pata?
A: "Crispy pa ta?!"