Tuesday, April 1, 2014

Weak Tattoo?!

 
Caption 1: "Ang henna tattoo, nabubura; Ang lakas tattoo, hindi."
Caption 2: "If totoong ma-henna ang Tattoo, malakas kaya ang Smart Bro?!"
At Cowrie Island, Palawan.


No comments:

Post a Comment