Wednesday, May 2, 2012

Ang SikyuANG SIKYU
Parody of One Direction's "What Makes You Beautiful"

New lyrics by JP Cabrales
[Download MP3]

Ikaw sikyu, sa second floor
Kung naay tawo, ikaw tig-abli sa door
Ikaw tig-checkup, ug tigkapkap
Ikaw tig-assist kung naay handicapped

Strikto kaayo kung walay ID
Di gyud magpasulod

Ikaw ang tigbantay nga di gyud magduka
Gwardiyang alerto ug dili gyud magtanga
Kung duty nimo, safe mi, sigurado na
Ang sikyu, sikyu nga dependabol
Sa tanang tawo ikaw friendly
Labi nag gwapa, dako gyud ka og ngisi
Pero ang kawatan, di gyud kasalisi
Ang sikyu, sikyu nga dependabol
Oh woah, sikyu nga dependabol

20120415

No comments:

Post a Comment